Na świecie funkcjonuje obecnie już 1 665 urządzeń umożliwiających kryptowalutowe transakcje.

Porównując rok 2020 z rokiem poprzednim możemy dojść do wniosku, że liczba bitomatów uległa aż 80% zwiększeniu. Podczas gdy pod koniec 2019 roku było ich 6372, teraz jest ich już 11665 sztuk! Oznacza to, że każdego dnia na świecie instalowanych jest około 23 tego typu urządzeń – a więc co godzinę gdzieś w przestrzeni publicznej pojawia się bitomat. Najwięcej tego typu urządzeń funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych – obecnie jest ich 9242, podczas gdy rok temu było ich 4213. To także kraj, w którym ma miejsce najszybszy wzrost liczby bitomatów. Dodajmy jeszcze, że w USA znajduje się około 79,2% wszystkich bitomatów na świecie. Drugim państwem z największą liczbą bitomatów jest Kanada, która posiada 880 tego typu urządzeń. Na trzecim miejscu znalazła się Wielka Brytania z 268 bitomatami, na czwartym Hongkong z 62 tego typu urządzeniami oraz Kolumbia z 59 bitomatami. Najwięcej obsługiwanych bitomatów na świecie posiada firma Genesis Coin z San Francisco, do której należy 4 tys. tego typu urządzeń. Tuż za nią jest spółka General Bytes z 3442 bitomatami.

W Polsce bitomaty znajdziemy obecnie w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bielsko-Biała, Białystok, Brodnica, Bydgoszcz, Bytom, Czeladź, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Lublin, Nidzica, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Sopot i Szczecin. W Warszawie znajduje się 9 bitomatów, w Krakowie – 4, w Łodzi – 4, w Poznaniu – 3, we Wrocławiu – 3, w Gdańsku – 2, w Katowicach – 2, w Bielsku-Białej – 2, w Białymstoku – 1, w Brodnicy – 1, w Bydgoszczy – 1, w Bytomiu – 1, w Czeladzi – 1, w Gliwicach – 1, w Gorzowie Wielkopolskim – 1, w Kielcach – 1, w Lublinie – 1, w Nidzicy – 1, w Olsztynie – 1, w Opolu – 1, w Rzeszowie – 1, w Sopocie – 1 i w Szczecinie – 1.