Firma, która jeszcze w styczniu 2022 r. znajdowała się w fazie wzrostu, obecnie ma ponad 5 tysięcy wierzycieli i długi na ponad 100 milionów dolarów. 

Cash Cloud, firma będąca operatorem bitomatów i będąca właścicielem cyfrowej waluty Coin Cloud w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na mocy rozdziału 11 w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Nevada. – Decyzja ta pozwoli nam przerobić nasz dług, chronić interesy naszych wierzycieli i wyłonić się jako silniejsza, bardziej stabilna finansowo firma – założyciel, dyrektor generalny i prezes Coin Cloud Chris McAlary.

Jak podkreślił szef firmy, przedsiębiorstwo przez cały czas miało wsparcie swoich największych wierzycieli i w dalszym ciąhu jest optymistycznie nastawione do przyszłości branży kryptowalutowej.

Ze złożonych dokumentów wynika, że firma ma zobowiązania w wysokości od 100 milionów dolarów do 500 milionów dolarów, posiada od 5 001 do 10 000 wierzycieli i aktywa w wysokości od 50 milionów dolarów do 100 milionów dolarów.

Największym wierzycielem Cash Cloud jest Genesis Global Capital, firma zależna od Digital Currency Group. Niezabezpieczone roszczenie od tego podmiotu wynosi ponad 108 milionów dolarów. Kolejnej firmie na liście wierzycieli należy się ponad 8 milionów dolarów.

Coin Cloud był uznawany za firmę pionierską w swojej dziedzinie, działając od co najmniej 2014 roku. W styczniu 2022 roku firma była operatorem ponad 1,1 tys. bitomatów. Jednakże branża bankomatów kryptowalutowych doświadczyła ostrego spowolnienia w drugiej połowie 2022 roku. 

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej przedsiębiorstwa wynika, że firma ma obecnie ponad 5 tys. bitomatów., które obsługują ponad 40 kryptowalut. Do niedawna Coin Cloud zajmował drugie miejsce na świecie pod względem liczby bitomatów, posiadając 4826 maszyn, z których prawie wszystkie znajdowały się w Stanach Zjednoczonych.