Przewiduje się, że globalny rynek bankomatów kryptowalutowych będzie rósł w szybkim tempie w ciągu najbliższych pięciu lat. Do 2027 roku przestrzeń ta ma być warta blisko pół miliarda dolarów.

Firma Research and Markets opublikowała raport, z którego wynika, że dla okresu od 2022 do 2027 roku złożona roczna stopa wzrostu dla branży będzie wynosiła 59 proc. obecnie przedsiębiorstwo wycenia rynek bitomatów na 46,4 mln dolarów i oczekuje się, że wartość ta wzrośnie do 472 mln dolarów w ciągu kolejnych pięciu lat. Główne czynniki prognozowanego wzrostu obejmują rosnące przekazy pieniężne i transfery funduszy w krajach rozwijających się, wahania przepisów monetarnych i wzrost instalacji bankomatów kryptowalutowych na całym świecie.

Uwzględnione w raporcie spostrzeżenia są napędzane przez dogłębną analizę jakościową i sprawdzalne dane w celu stworzenia prognoz dotyczących adresowalnego rynku. Badania pierwotne obejmowały wywiady, ankiety i obserwacje z udziałem uczestników rynku.

W analizie uwzględniono również ograniczenia wzrostu, które obejmują niepewne środowiska regulacyjne w różnych krajach, a także takie czynniki jak brak edukacji i technicznego zrozumienia kryptowalut. Jako bariery wzrostu wymienia się m.in. obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności oraz wyzwania techniczne wokół skalowalności instalacji. Dostawcy usług bankomatów kryptowalutowych mogą również skorzystać ze znaczących możliwości wzrostu na rynkach rozwijających się i rosnącej akceptacji kryptowalut w różnych branżach.

Tymczasem Stany Zjednoczone pozostają znaczącym rynkiem pod względem bitomatów – w kraju tym zainstalowano 88% spośród wszystkich tego typu urządzeń na całym świecie. Warto też podkreślić, że w pierwszych 10 dniach lipca 2022 roku w USA oddano do użytku około 641 bankomatów kryptowalutowych. Krajem, który jest drugi co do wielkości pod kątem liczby bitomatów, jest Kanada.