Szybkość instalacji bitomatów w lipcu 2021 r. utrzymywała stabilny wzrost w granicach 8-10%.

Najbardziej aktywnym producentem była firma Genesis Coin z 923 nowymi urządzeniami (wzrost o 10,1%). Kolejne miejsca w zestawieniu zajęło BitAccess z 394 nowymi bitomatami (wzrost o 16,5%) i General Bytes z 339 nowymi maszynami (wzrost o 6,1%). Najaktywniejszymi operatorami w lipcu były Bitcoin Depot z 719 nowymi instalacjami (wzrost o 22,1%) oraz CoinCloud z 393 nowymi maszynami (wzrost o 17,5%). Bankomaty CoinFlip Bitcoin znalazły się na trzecim miejscu pod względem aktywności z 208 nowymi instalacjami (wzrost o 8,8%). Warto również odnotować, że lipiec był pierwszym miesiącem, w którym firmy Freeda, Alpha Coin i Metrofino zainstalowały swoje urządzenia.

Lipiec 2021 r. to także pierwszy miesiąc, w którym liczba bitomatów w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 20 tysięcy sztuk. W ciągu 30 dni tego miesiąca w kraju pojawiło się , dodając 1848 nowych maszyn (wzrost o 9,5%). Kanada miała 136 nowych instalacji (wzrost o 8,9%), podczas gdy Francja i Szwajcaria dodały po 5 maszyn i zwiększyły ich liczbę odpowiednio o 166,7% i 4,3%. W lipcu 2021 r. w Polsce pojawiły się 2 nowe bitomaty – obecnie w naszym kraju można spotkać 46 tego typu urządzeń.

Odsetek urządzęń obsługujących inne kryptowaluty niż Bitcoin pozostał na poziomie 75%. Podobnie jak w czerwcu 2021 r., Litecoin był najczęściej używaną w tych urządzeniach kryptowalutą z 1532 zastosowaniami (wzrost o 9,37%), a następnie Ether z 1521 (wzrost o 11,99%) i Dogecoin z 576 (wzrost o 9,05%).

W lipcu 2021 r. cena Bitcoina osiągnęła najwyższą wartość. Miesiąc rozpoczął się od ceny 35 047 dolarów i spadał przez większość lipca, aż do znacznego wzrostu i zakończył się na poziomie 42 214 dolarów, co jest najwyższą ceną od połowy maja. Ta cena jest również o 20,4% wyższa od ceny na początku miesiąca.