Na całym świecie od 1 marca 2020 roku zainstalowano blisko 10 000 nowych bankomatów Bitcoin.

Według najnowszych danych serwisu CoinATMRadar, obecnie liczba tego typu maszyn wynosi 16 835, co oznacza wzrost o 57,5%, czyli 9 683 nowych bitomatów w porównaniu z 7152 w zeszłym roku.

W listopadzie 2020 r. Cointelegraph informował o wzroście liczby bitomatów na świecie o 80% rok do roku. W dalszym ciągu zdecydowana większość maszynznajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zainstalowanych jest 81% tego rodzaju urządzeń (jest to 13 699 sztuk z 16 835 sztuk zainstalowanych na całym świecie).

Tylko w USA liczba bitomatów wzrosła o 177% od 1 marca 2020 r. z 4945 maszyn do 13 699 (są to dane na dzień 10 marca 2021 r). Druga pod względem liczby bitomatów na świecie jest Kanada – w kraju tym znajduje się 1268 tego typu urządzeń, co stanowi około 7,5% maszyn na całym świecie.

Kolejne dwa państwa, Austria i Wielka Brytania, odnotowały w ciągu ostatnich kilku lat nieco mieszany trend w zakresie instalacji bankomatów Bitcoin: w pierwszym z nich liczba maszyn osiągnęła najwyższy poziom w maju 2019 r. (było ich 266). W marcu 2021 r. ich liczba zmalała do 153, co oznacza spadek o 42,5%. W Wielkiej Brytanii spadek był mniej wyraźny, z najwyższym poziomem 283 bitomatów w lutym 2020 r., W porównaniu z 199 w marcu 2021 r., czyli nieco poniżej 30%. Dane dla całej Europy pokazują mniej więcej stały, ale niewielki wzrost z 1233 maszyn w marcu 2020 r. do 1273 rok później.

Wskaźnik giełdowy CoinATMRadar śledzący liczbę instalacji bankomatów kryptograficznych wskazał, że każdego dnia na świecie instalowanych jest 34,6 nowych bankomatów. Zdecydowana większość tych maszyn jest przeznaczona jedynie do zakupu kryptowalut (77,6%), natomiast 22,4% oferuje możliwość zarówno wykonywanie operacji zarówno kupna, jak i sprzedaży.