Odsetek urządzeń ATM obsługujących inne kryptowaluty niż Bitcoin wzrósł i wynosi 78 proc.

Końcówka ubiegłego roku przyniosła dalsze spadki ceny Bitcoina. Grudzień rozpoczął się na poziomie 57,230 dolara za 1 BTC, a zakończył ceną 46,250 dolara. Oznacza to, że wartość Bitcoina spadła aż o 19,2 proc. Ponadto tempo instalacji bitomatów spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem – 1 grudnia 2021 r. na całym świecie było 31 312 bitomatów, a Nowy Rok powitaliśmy z 34 055 tego typu urządzeń. W tym czasie uruchomionych zostało 2041 bitomatów, a wyłączono z użytkowania 295, co daje wzrost netto o 1746 urządzeń (5,4 proc.).

Czołówka zestawienia producentów bitomatów w grudniu była taka sama jak w listopadzie. Najaktywniejszą firmą był Genesis Coin z 831 nowymi urządzeniami (wzrost o 6,3%), drugie miejsce w zestawieniu zajęła firma General Bytes z 384 nowymi instalacjami (wzrost o 5,4 proc.), a trzecie miejsce na podium należy do BitAccess z 295 nowymi maszynami (wzrost o 6,4 proc.).

Zestawienie firm będących operatorami bitomatów, które zwiększyły liczbę maszyn o 4 lub więcej również nie uległa zmianom w porównaniu z listopadem 2021 r. Na pierwszym miejscu znalazł się Bitcoin Depot z 587 nowymi urządzeniami (wzrost o 9,7 proc.), na drugim Coin Cloud z 257 nowymi instalacjami (wzrost o 5,9 proc.), a na trzecim CoinFlip Bitcoin ATMs z 235 nowymi bitomatami (wzrost o 7,2 proc.).

Jeżeli chodzi o poszczególne państwa i liczbę znajdujących się w nich bitomatów, to w dalszym ciągu liderem są tu Stany Zjednoczone. W grudniu 2021 r. w tym kraju pojawiły się 1673 nowe urządzenia służące do sprzedaży lub kupna kryptowalut (wzrost o 5,9 proc.). 31 grudnia 2021 r. w USA funkcjonowały łącznie 29 861 bitomaty, co może sugerować, że w chwili pisania niniejszego tekstu ich liczba przekroczyła w tym kraju 30 tysięcy. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Kanada (2145 bitomatów na koniec grudnia, zwiększenie ich liczby o 63 szt. czyli 3 proc.), a na trzecim Wielka Brytania (102 bitomaty na koniec grudnia, zwiększenie ich liczby o 13, czyli 14,6 proc.).

Warto też dodać, że odsetek bitomatów obsługujących inne kryptowaluty niż Bitcoin nieco wzrósł i wynosi obecnie 78 proc. Najczęściej dodawanymi monetami w grudniu 2021 były Litecoin (1624 dodań, wzrost o 6,69 proc.), Ether (1554 dodań, wzrost o 6,43 proc.) oraz Dogecoin (774 dodań, wzrost o 7,23 proc.).