Widoczny spadek instalacji bitomatów może wynikać z niezdecydowania regulatorów co do przyjęcia ekosystemu Bitcoin.

Kwiecień 2022 roku był czwartym z rzędu miesiącem spowolnienia w instalacji bitomatów, które rozpoczęło się na początku roku. Urządzenia te pełnią kluczową rolę dla gospodarki Bitcoin, pomagając użytkownikom fizycznie pobrać lub zdeponować środki w zamian za odpowiednie rezerwy gotówkowe.

Z danych dostarczonych przez serwis Coin ATM Radar wynika, że w roku 2021 nastąpił największy globalny wzrost instalacji bitomatów, a w sierpniu odnotowano szczytową zmianę netto na poziomie 2037 bitomatów. W styczniu 2022 roku zmiana netto spadła do 1687 z wysokiego poziomu 1969 bitomatów w grudniu 2021 roku. Od tego czasu zmiana netto w liczbie bitomatów utrzymuje tendencję spadkową, odnotowując trzycyfrowe zmiany w kolejnych miesiącach: lutym (970), marcu (757) i kwietniu (739).

Ubiegłoroczny gwałtowny wzrost liczby bankomatów kryptowalutowych był bezpośrednim wynikiem przyjęcia bitcoina jako prawnego środka płatniczego przez jurysdykcje takie jak Salwador, w którym obecnie znajduje się trzecia co do wielkości sieć urządzeńpo Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Salwador posiada 205 maszyn marki Chivo, co stanowi około 54 proc. wszystkich bitomatów w Ameryce Łacińskiej. Jednak wyraźny spadek liczby instalacji bitomatów może być wynikiem spowolnienia w kolejnych państwach, które chcą zaakceptować i przyjąć ekosystem Bitcoin.