Tylko w styczniu 2022 r. w naszym kraju uruchomione zostały trzy nowe urządzenia tego typu.

Na początku 2022 roku obserwowaliśmy tendencję spadkową ceny Bitcoina. Rok rozpoczął się od poziomu 46 250 dolarów i przez cały styczeń BTC ciągle spadał w dół, kończąc miesiąc na poziomie 37 919 dolarów. Ostatecznie wartość Bitcoina na koniec stycznia była o 18 proc. niższa w porównaniu z początkiem miesiąca.

Tempo instalacji bitomatów na całym świecie w styczniu 2022 r. spadło w porównaniu z grudniem 2021 r. Przypomnijmy, że zazwyczaj tempo wzrostu utrzymywało się stale w przedziale od 5 do 7 proc. Tym razem wyniosło ono zaledwie 3,4 proc. 1 stycznia 2022 r. na całym świecie czynne były 34 207 bitomaty, a pod koniec tego samego miesiąca 35 373. W tym czasie uruchomiono 1479 tego typu urządzenia, a wyłączono z użytkowania 312. Oznacza to wzrost ich liczby o 3,4 proc.

Od kilku miesięcy czołówka listy producentów bitomatów pozostaje bez zmian. Najbardziej aktywną firmą na świecie jest Genesis Coin – w styczniu wprowadziła ona na rynek 552 nowe urządzenia (wzrost o 3,9 proc.). Drugie miejsce na podium należy do General Bytes i BitAccess – oba te przedsiębiorstwa zainstalowały po 226 nowe bitomaty, co daje każdemu z nich wzrost odpowiednio o 3 proc. i 4,6 proc.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku najbardziej aktywnych operatorów. Najbardziej aktywny w poprzednim miesiącu był Bitcoin Depot z 247 nowymi instalacjami (wzrost o 3,7 proc.), następny jest Coin Cloud z 200 nowymi bitomatami (wzrost o 4,3 proc.) oraz CoinFlip z 88 nowymi urządzeniami (wzrost o 2,5 proc.).

W styczniu 2022 r. w Stanach Zjednoczonych pojawiły się 1097 nowe bitomaty (wzrost o 3,7 proc.), przekraczając tym samym próg 30 tys. urządzeń. Kanada dodała do swojej listy 62 urządzenia (wzrost o 2,9 proc.), a na trzecim miejscu znalazło się Puerto Rico z 10 nowymi instalacjami (wzrost o 34,5% proc.). W Polsce w tym czasie pojawiły się 3 nowe bitomaty.

Styczeń to także miesiąc, w którym pierwsze bitomaty pojawiły się w Paragwaju i Urugwaju. Jednocześnie bitomaty całkowicie zniknęły z takich państw jak Singapur i Makao.

Odsetek bitomatów obsługujących inne kryptowaluty niż Bitcoin nieco się zmniejszył i wynosi obecnie 77,5 proc. Najczęściej dodawanymi monetami w styczniu były Litecoin z 838 dodaniami (wzrost o 3,23 proc), Ether (803 dodań, wzrost o 3,12 proc.) oraz Bitcoin Cash z (404 dodań, wzrost o 4,30 proc.).