W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2022 roku na całym świecie zainstalowanych zostało 1817 urządzeń służących do zakupu i sprzedaży kryptowalut.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Bitcoin odnotował wiele kamieni milowych – od przyjęcia przez Salwador do głównego nurtu, po nowy rekord wszech czasów na poziomie 69 tys. dolarów i silniejszy niż kiedykolwiek hash rate sieci. Jednakże, po raz pierwszy w historii, liczba instalacji bitomatów w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku spowolniła w porównaniu z 2021 rokiem.

Biorąc pod uwagę tylko styczeń i luty 2022 r. na całym świecie zainstalowano w sumie 1817 bitomatów. W tym samym okresie w 2021 roku zainstalowano 2435 bankomatów kryptowalutowych, czyli o 618 urządzeń więcej niż w porównaniu z 2022 rokiem. W 2020 roku w tym samym okresie zainstalowano tylko 760 bitomatów, co stanowiło znaczną różnicę w porównaniu z 250 urządzeniami kryptowalutowymi zainstalowanymi w 2019 roku.

Jedną z głównych przyczyn chwilowego spowolnienia tempa instalacji bitomatów można przypisać brakowi zaangażowania ze strony niektórych państw. Należy w tym miejscu odnotować, że Stany Zjednoczone, z 1689 nowymi bankomatami, przyczyniły się do 93 proc. wszystkich globalnych instalacji bitomatów w 2022 roku. Z drugiej strony liczba bitomatów w Europie zmniejszyła się o jedno urządzenie, dając łączną liczbę 1397. Obecnie Ameryka Północna jest liderem zestawienia z ponad 95 proc. wszystkich instalacji – mówimy tu o 34 284 urządzeń.

Według stanu na dzień 1 marca 2022 r. na całym świecie zainstalowanych było w sumie 36 067 bitomatów. Pomimo wolniejszego początku 2022 roku, oczekuje się, że ich liczba będzie rosnąć, ponieważ państwa takie jak Salwador planują instalację nawet 1,5 tys. sztuk tego typu urządzeń.

Eksperci są zdania, że jeśli więcej rządów nie zwiększy swoich wysiłków na rzecz przyjęcia kryptowalut, instalacje bitomatów będą miały trudności z utrzymaniem tendencji wzrostowej, ponieważ kraje przyjazne kryptowalutom osiągną nasycenie pod względem instalacji nowych urządzeń.