Najwięcej bitomatów znajdziemy w USA

Liczba bitomatów w Stanach Zjednoczonych rośnie z miesiąca na miesiąc. Według danych serwisu CoinATMRadar, który śledzi wzrost liczby bitomatów od 2013 r., na dzień 5 czerwca 2021 r. na całym świecie funkcjonowały 21 142 bitomaty, w porównaniu z 10 782 bitomatami w...

Coraz więcej bitomatów

Wraz z popularnością kryptowalut w Polsce zwiększeniu ulega liczba urządzeń służących do wpłacania i wypłacania bitcoinów. Z danych norweskiej firmy AksjeBloggen wynika, że w 2020 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby bankomatów obsługujących bitcoiny. Liczba...

Bitomaty są coraz bardziej powszechne

Na świecie funkcjonuje obecnie już 1 665 urządzeń umożliwiających kryptowalutowe transakcje. Porównując rok 2020 z rokiem poprzednim możemy dojść do wniosku, że liczba bitomatów uległa aż 80% zwiększeniu. Podczas gdy pod koniec 2019 roku było ich 6372, teraz jest ich...